Voetreflex voor bedrijven

Voetreflexologie is een goede aanvulling op een modern en proactief personeelsbeleid. Het draagt bij aan het verbeteren van het geestelijke en fysieke welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Een voorloper op het gebied van bedrijfsreflexologie is Denemarken. Daar stellen veel bedrijven al jaren voetreflexologie beschikbaar aan hun werknemers. Dit komt door verschillende onderzoeken die in de jaren ’90 zijn verricht naar het effect van reflexzonetherapie binnen bedrijven. De voornaamste uitkomsten hiervan waren:

  • reductie ziekteverzuim
  • vermindering rugklachten, hoofdpijn, maagklachten en gespannen spieren
  • toename in tevredenheid met het werk

Een van de onderzoeken, uitgevoerd in 1996, bestond uit het meten van het effect van zes voetreflexbehandelingen onder 143 medewerkers met last van gespannen spieren, stress, hoofdpijn en migraine. Na de zes behandelingen gaf 79% aan geen of minder last te hebben van de klachten, 92% wilde de behandelingen voortzetten en 30% gaf aan meer tevreden te zijn over zijn of haar baan.

Een ander onderzoek onder 235 medewerkers, toonde een afname van het ziekteverzuim van 11,4 dagen naar 8,5 dagen per medewerker over een periode van 4 jaar.

Reflexologie als vrije verstrekking

Sinds 2010 kunnen bedrijven voetreflexologie als een vrije verstrekking aanbieden aan hun medewerkers. Dit houdt in dat de kosten aftrekbaar zijn van de loonbelasting en dat de in rekening gebrachte BTW in mindering kan worden gebracht op de omzetbelasting. Voetreflexologie is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • de werkgever heeft een arboplan;
  • de reflexzonemassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan;
  • de reflexzonemassage vindt tijdens werktijd plaats;
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd;
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Voetreflex voor uw medewerkers?

Overweegt u voetreflex aan te bieden aan uw personeel? Neem contact op voor de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.